Aanmelder/lid heeft kennis genomen van en verklaart zich ak koord met het volgende:

 

  • Aan het snorkelen en sportduiken zijn (gezondheids - ) risico’s verbonden. Het duiken met perslucht kan onder meer decompressieziekte, embolie of andere onder- en overdrukverwondingen met zich mee brengen. Voor sommige hiervan is behandeling in een decompressie kamer noodzakelijk.

  • Buitenduiken en zwembadtrainingen, die een onderdeel zijn van de lessen en/of activiteiten, kunnen op zodanige afstand van decompressiefaciliteiten plaatsvinden dat daarmee de eventueel noodzakelijke decompressiebehandeling vertraging oploopt. Stichting Happy Bubbles heeft aanmelder/lid hierbij over het voorgaande geadviseerd en naar behoren voorgelicht.

  • Ondanks de, aan het snorkelen en sportduiken verbonden, risico’s wenst aanmelder/lid niettemin aan door Stichting Happy Bubbles, georganiseerde activiteiten en lessen deel te nemen.

  • Aanmelder/lid realiseert zich en stemt er in toe dat Stichting Happy Bubbles niet aansprakelijk is voor de personen- en/of zaakschade welke anmelder/lid, in verband met de georganiseerde activiteiten en lessen zou kunnen lijden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijnde van de Stichting Happy Bubbles.

  • Voor zover nodig vrijwaart aanmelder/lid Stichting Happy Bubbles, de daaraan verbonden bestuursleden en door deze aangewezen personen tegen aanspraken van derden ter zake.

Kado Tip!

Geef een introductieduik kado!

Service

Lucht reparatie onderhoud

Huren?

Verhuur Duikschool Happy Bubbles